CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM VIỆT

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0600381188
Địa chỉ: Số 19 Nguyễn Đức Thuận, Phường Thống Nhất, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bắc
Giấy phép số: 0703000764
Ngày cấp giấy phép: 14/03/2007
Ngày hoạt động: 15/03/2007 (Đã hoạt động 15 năm)
Điện thoại trụ sở: 238A2wr3d5onfGrAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Top