CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI QUỐC TẾ GENEX

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI QUỐC TẾ GENEX

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0308080618
Địa chỉ: 50A Dương Đức Hiền, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Hàm Hạnh
Ngày cấp giấy phép: 18/03/2009
Ngày hoạt động: 15/11/2011 (Đã hoạt động 10 năm)
Điện thoại trụ sở: q36vX9Tf0r9BA0h8BFE9JIrAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Top