CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MOBILE STAR

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MOBILE STAR

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0310830096
Địa chỉ: 1 Đường Mỹ Phú 1C, Khu phố Mỹ Phú 1-S9, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Lê Kiều Khoa
Giám đốc công ty: Ngô Nguyên Kha
Ngày cấp giấy phép: 06/05/2011
Ngày hoạt động: 01/06/2011 (Đã hoạt động 10 năm)
Điện thoại trụ sở: 5f+BfANfeLrSD5EAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động