CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0313004771
Địa chỉ: Số 04 Đường số 09, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tứ
Giám đốc công ty: Nguyễn Văn Lợi
Ngày cấp giấy phép: 07/11/2014
Ngày hoạt động: 06/11/2014 (Đã hoạt động 7 năm)
Điện thoại trụ sở: 8Fj3iYKfdUwsAAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động