CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0309929580
Địa chỉ: 1004A âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Văn Hậu
Ngày cấp giấy phép: 12/04/2010
Ngày hoạt động: 01/08/2010 (Đã hoạt động 11 năm)
Điện thoại trụ sở: 8P+APvCiwhshonJQAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động