CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC QUỐC TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC QUỐC TẾ

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0310977701
Địa chỉ: 210/4 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hưng
Ngày cấp giấy phép: 11/07/2011
Ngày hoạt động: 09/07/2011 (Đã hoạt động 10 năm)
Điện thoại trụ sở: SRUgTGZ42XgAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động

Top