CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THANH NIÊN XUNG PHONG

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THANH NIÊN XUNG PHONG


Mã số thuế: 0306320462
Địa chỉ: 636 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Đoàn Viết Cường
Ngày cấp giấy phép: 06/12/2008
Ngày hoạt động: 06/12/2008 (Đã hoạt động 13 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động