CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN Y TẾ VICTORIA HEALTHCARE

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN Y TẾ VICTORIA HEALTHCARE


Mã số thuế: 0313020981
Địa chỉ: 20 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh Bình
Giám đốc công ty: Nguyễn Vĩnh Tường
Ngày cấp giấy phép: 20/11/2014
Ngày hoạt động: 19/11/2014 (Đã hoạt động 7 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH HỒNG QUÂN