CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ HOÀNG ANH

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ HOÀNG ANH

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0304832560
Địa chỉ: 549-551 Nguyễn Tri Phương, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Vũ Đình Luyện
Giám đốc công ty: Đặng Đình Tuấn
Ngày cấp giấy phép: 15/01/2007
Ngày hoạt động: 01/03/2007 (Đã hoạt động 15 năm)
Điện thoại trụ sở: 05965r039ZvLaF32HNQzE0AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động