CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯỢNG SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯỢNG SƠN

Tên giao dịch: PHUONG SON;JSC
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0600343129
Địa chỉ: Số 11 An Phong, Phường Quang Trung, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
Đại diện pháp luật: Ninh Quang Thắng
Ngày cấp giấy phép: 01/06/2009
Ngày hoạt động: 06/12/2005 (Đã hoạt động 16 năm)
Điện thoại trụ sở: +8fyP+Akuuidw2jPLeAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Top