CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG ĐUA VIỆT NAM

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG ĐUA VIỆT NAM

Tên giao dịch: VIETNAM RACEWAY MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0316855971
Địa chỉ: 84 Trần Não, khu phố 2, Phường An Khánh , Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Phạm Vũ Tuấn
Ngày cấp giấy phép: 14/05/2021
Ngày hoạt động: 14/05/2021 (Đã hoạt động 6 tháng)
Điện thoại trụ sở: Wb8BFTRXDGefmDYAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN LỘC NƯƠNG