CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG MINH AN

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG MINH AN

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 3200700501
Địa chỉ: Thửa đất số 38, Đường Điện Biên Phủ, Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Đại diện pháp luật: Thái Văn Hành
Ngày cấp giấy phép: 30/10/2019
Ngày hoạt động: 30/10/2019 (Đã hoạt động 2 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động