CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ECO FOOD

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ECO FOOD

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0316127348
Địa chỉ: 11 Đường 39, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Lương Hồng Huệ
Ngày cấp giấy phép: 06/02/2020
Ngày hoạt động: 06/02/2020 (Đã hoạt động 2 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động