CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHẬT MINH

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHẬT MINH

Tên giao dịch: NAMICO
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0200832069
Địa chỉ: Nhà B10 số 338 đường Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Hà
Giám đốc công ty: Nguyễn Hồng Nhật
Ngày cấp giấy phép: 28/08/2008
Ngày hoạt động: 05/09/2008 (Đã hoạt động 13 năm)
Điện thoại trụ sở: EXeP9yj+rQPX0AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động