CÔNG TY CỔ PHẦN SAFIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN SAFIMEX

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0314813888
Địa chỉ: Số 216/20A Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Thủy
Ngày cấp giấy phép: 03/01/2018
Ngày hoạt động: 02/01/2018 (Đã hoạt động 4 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động

Top