CÔNG TY CỔ PHẦN SAM CHEM QUẢ CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN SAM CHEM QUẢ CẦU

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0304750798
Địa chỉ: Lầu 7, số 82 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Dennis Ho Chin Chye
Ngày cấp giấy phép: 26/12/2006
Ngày hoạt động: 02/01/2007 (Đã hoạt động 15 năm)
Điện thoại trụ sở: gJV73Wy9YYqr8AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top