CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT OAI HÙNG CONSTANTIA (NT)

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT OAI HÙNG CONSTANTIA (NT)


Mã số thuế: 0314196931
Địa chỉ: Lô III – 6, nhóm CN.3, đường số 11 Khu Công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Ô Cẩm Tài
Điện thoại trụ sở: gavg7+AukIzj7lpp8IwAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động