CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT PHÂN BÓN THỐNG NHẤT

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT PHÂN BÓN THỐNG NHẤT

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 3002143489
Địa chỉ: Xóm Yên Nghĩa, Xã Thạch Lưu, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thống
Ngày cấp giấy phép: 29/10/2019
Ngày hoạt động: 29/10/2019 (Đã hoạt động 2 năm)
Điện thoại trụ sở: +C5a0GStMoHD9AAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động