CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN LÂM

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN LÂM

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0100237323
Địa chỉ: Km19, quốc lộ 32, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Diệp
Ngày cấp giấy phép: 27/10/2008
Ngày hoạt động: 01/02/2002 (Đã hoạt động 20 năm)
Điện thoại trụ sở: 9nyR+kv6MoDyIKOKAkAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động