CÔNG TY CỔ PHẦN STEEL BUILDING

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN STEEL BUILDING

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 3702844088
Địa chỉ: Thửa đất số 1180, Tờ bản đồ số 2, Khu phố Bình Hòa, Phường Bình Nhâm, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Đại diện pháp luật: Hồ Quốc Bảo
Ngày cấp giấy phép: 07/01/2020
Ngày hoạt động: 07/01/2020 (Đã hoạt động 2 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động