CÔNG TY CỔ PHẦN SWEMEMO

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN SWEMEMO

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0314644069
Địa chỉ: 33/16 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Lê Đại Phát
Ngày cấp giấy phép: 26/09/2017
Ngày hoạt động: 26/09/2017 (Đã hoạt động 4 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động