CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VIỄN ĐÔNG

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VIỄN ĐÔNG

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 2300547975
Địa chỉ: Số 315 phố Trần Phú, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hợp
Ngày cấp giấy phép: 10/05/2010
Ngày hoạt động: 06/05/2010 (Đã hoạt động 12 năm)
Điện thoại trụ sở: 9j+A4MZePAQ9FFfgAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động