CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MẮT KÍNH ÁNH RẠNG (NTNN)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MẮT KÍNH ÁNH RẠNG (NTNN)


Mã số thuế: 0315756128
Địa chỉ: 2A Nguyễn Sơn Hà, Phuờng 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Ngô Thị Thu Thủy (Ngo Ashley)
Giấy phép số: 0305536500
Ngày cấp giấy phép: 01/03/2008
Điện thoại trụ sở: KH8jet7njivBcHQQAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động

Top