CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN MINH ĐỨC

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN MINH ĐỨC

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 2900471372
Địa chỉ: Số 2A, Đường Lê Mao, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Đại diện pháp luật: Chu Thị Thành
Giám đốc công ty: Chu Đăng Khoa
Ngày cấp giấy phép: 04/09/2001
Ngày hoạt động: 04/09/2001 (Đã hoạt động 20 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động