CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG PHAN NGUYỄN

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG PHAN NGUYỄN

Tên giao dịch: PHAN NGUYEN FASHION JOINT STOCK COMPANY
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0105640913
Địa chỉ: Số 68 Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Kiên
Ngày cấp giấy phép: 17/11/2011
Ngày hoạt động: 17/11/2011 (Đã hoạt động 10 năm)
Điện thoại trụ sở: gAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top