CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG G-CAPITAL

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG G-CAPITAL

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0108106393
Địa chỉ: Số 2/2 Đường P, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Trần Đức Minh
Ngày cấp giấy phép: 25/12/2017
Ngày hoạt động: 21/12/2017 (Đã hoạt động 4 năm)
Điện thoại trụ sở: wP+BMPYdobaF6F6AAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động