CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ALASKA

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ALASKA

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0315599066
Địa chỉ: Lầu 1, 192/20 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Tăng Hoằng
Ngày cấp giấy phép: 03/04/2019
Ngày hoạt động: 03/04/2019 (Đã hoạt động 3 năm)
Điện thoại trụ sở: s7f47HlmEyzZw2JAAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động