CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – KHÁCH SẠN BẠCH ĐẰNG

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – KHÁCH SẠN BẠCH ĐẰNG

Tên giao dịch: BACHDANG COMPLEX COMPANY
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0401300561
Địa chỉ: 50 Bạch Đằng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Đại diện pháp luật: Thân Hà Nhất Thống
Ngày cấp giấy phép: 09/09/2009
Ngày hoạt động: 10/09/2009 (Đã hoạt động 12 năm)
Điện thoại trụ sở: vKP7Huvqt9rf83f639gVPQvowtf+tOwAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VINDI