CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỨC TÚ

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỨC TÚ

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0306066872
Địa chỉ: Số 158 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Tú
Ngày cấp giấy phép: 03/10/2008
Ngày hoạt động: 18/11/2008 (Đã hoạt động 13 năm)
Điện thoại trụ sở: zY1Fq9VKJJKioqKfk+43cv6T8efe1f4GZVLewze0NfMAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động