CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI CÔNG NGHIỆP

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI CÔNG NGHIỆP

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0313323168
Địa chỉ: 778 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Lê Như Quyết
Ngày cấp giấy phép: 25/06/2015
Ngày hoạt động: 25/06/2015 (Đã hoạt động 6 năm)
Điện thoại trụ sở: QcHW+0l9v2BCAAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động