CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TIẾN THÀNH

Tên giao dịch: TITANCO
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0200731896
Địa chỉ: Khu Đầm Bồ, Phường Nam Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Tuấn
Ngày cấp giấy phép: 19/03/2007
Ngày hoạt động: 26/03/2007 (Đã hoạt động 15 năm)
Điện thoại trụ sở: gd0qstHDqC67YAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động