CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XEM SƠN

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XEM SƠN

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0301005756
Địa chỉ: 127 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Minh
Ngày cấp giấy phép: 19/11/2007
Ngày hoạt động: 18/10/1997 (Đã hoạt động 24 năm)
Điện thoại trụ sở: 2H2+OfNfgnzhaAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động