CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT TƯ HOÀNG CẦU

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬT TƯ HOÀNG CẦU

Tên giao dịch: HOANG CAU MATERIANS TRADING JOINT STOCK COMPANY
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0101441145
Địa chỉ: Số 30 Đồng Nhân, Phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Phước
Giám đốc công ty: Phạm Văn Bá
Ngày cấp giấy phép: 06/02/2004
Ngày hoạt động: 06/02/2004 (Đã hoạt động 18 năm)
Điện thoại trụ sở: W3wDUsGNOae3MB4AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động