CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM KHÓA 1 – 2

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM KHÓA 1 – 2

Tên giao dịch: HYDROPOWER NAM KHOA 1-2 JOINT STOCK COMPANY
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 5300784668
Địa chỉ: Thôn Ta Náng, Xã Nậm Xé, Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai
Đại diện pháp luật: Lương Thị Lợi
Ngày cấp giấy phép: 20/08/2020
Ngày hoạt động: 20/08/2020 (Đã hoạt động 1 năm)
Điện thoại trụ sở: bv8GaAi+9+ly3RwAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động