CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG THẦU XÂY DỰNG EPC

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG THẦU XÂY DỰNG EPC

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0315850434
Địa chỉ: 171 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Minh Quân
Ngày cấp giấy phép: 15/08/2019
Ngày hoạt động: 15/08/2019 (Đã hoạt động 2 năm)
Điện thoại trụ sở: ASfMn7U25B2WAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY CỔ PHẦN YATO VIỆT NAM