CÔNG TY CỔ PHẦN TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH TST

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH TST

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TST
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 2801896487
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Rừng Thông, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hoá
Đại diện pháp luật: Lê Khắc Trung
Ngày cấp giấy phép: 22/08/2012
Ngày hoạt động: 24/08/2012 (Đã hoạt động 9 năm)
Điện thoại trụ sở: AC+AqtMNHP0sAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động