CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM MEDILAB SÀI GÒN

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM MEDILAB SÀI GÒN

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0315279355
Địa chỉ: Tầng 19, Khu Văn Phòng, Tòa Nhà Indochina, Số 4 Nguyễn Đình, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khoa
Ngày cấp giấy phép: 19/09/2018
Ngày hoạt động: 10/09/2018 (Đã hoạt động 3 năm)
Điện thoại trụ sở: uf9A0vLeqpkfJR8AAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động