CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG 5S MEDIA

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG 5S MEDIA

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0316778413
Địa chỉ: 614 Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Đăng
Ngày cấp giấy phép: 30/03/2021
Ngày hoạt động: 30/03/2021 (Đã hoạt động 8 tháng)
Điện thoại trụ sở: mF+K3+mr+A3nKF1Dfta7aAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động