CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂN HUYỀN MINH

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂN HUYỀN MINH

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 2601008543
Địa chỉ: Khu phố, Thị trấn Thanh Thủy, Huyện Thanh Thuỷ, Tỉnh Phú Thọ
Đại diện pháp luật: Hà Thị Thanh Huyền
Ngày cấp giấy phép: 30/08/2018
Ngày hoạt động: 29/08/2018 (Đã hoạt động 3 năm)
Điện thoại trụ sở: wF13LbLo7XPowAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động