CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN – XÂY DỰNG ĐÔNG THUẬN PHÁT

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN – XÂY DỰNG ĐÔNG THUẬN PHÁT

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 4300735757
Địa chỉ: Số 55 Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Tuấn
Ngày cấp giấy phép: 24/04/2014
Ngày hoạt động: 23/04/2014 (Đã hoạt động 8 năm)
Điện thoại trụ sở: Mf8FLiU5dvOB0LEAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động