CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN MINH

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN MINH

Tên giao dịch: VAN MINH JOINT STOCK COMPANY
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0109313610
Địa chỉ: Số 8 Đặng Dung, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Hán Văn Ðại
Ngày cấp giấy phép: 18/08/2020
Ngày hoạt động: 18/08/2020 (Đã hoạt động 1 năm)
Điện thoại trụ sở: qGitKLgAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động