CÔNG TY CỔ PHẦN VIETWISE

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETWISE

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0312718540
Địa chỉ: 28 Đường 2, Khu phố 3, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày cấp giấy phép: 01/04/2014
Ngày hoạt động: 01/04/2014 (Đã hoạt động 8 năm)
Điện thoại trụ sở: Vfa8HsMFkAUQUAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động