CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX HỒNG LĨNH

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX HỒNG LĨNH


Mã số thuế: 3001702800
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Trí Sơn
Điện thoại trụ sở: BQAJvZgUzhkzAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH PETLAND VIỆT NAM