CÔNG TY CỔ PHẦN VƯƠNG CƯỜNG THỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN VƯƠNG CƯỜNG THỊNH

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0800629118
Địa chỉ: 30B đường Nguyễn Huệ, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
Đại diện pháp luật: Vũ Văn Cường
Ngày cấp giấy phép: 06/05/2009
Ngày hoạt động: 12/05/2009 (Đã hoạt động 13 năm)
Điện thoại trụ sở: cd8teJonOw0z0AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top