CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẮC BĂNG DƯƠNG

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẮC BĂNG DƯƠNG

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0201080968
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng
Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Minh
Ngày cấp giấy phép: 31/05/2010
Ngày hoạt động: 01/06/2010 (Đã hoạt động 11 năm)
Điện thoại trụ sở: 4CMcwcXByLSZIAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động