CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÔNG SEN VÀNG

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÔNG SEN VÀNG

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0311356908
Địa chỉ: 127 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thụy Ngọc Thảo
Ngày cấp giấy phép: 21/11/2011
Ngày hoạt động: 01/12/2011 (Đã hoạt động 10 năm)
Điện thoại trụ sở: eu9hf48bStcW1t4wAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động