CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

Tên giao dịch: XAY DUNG DAI VIET JSC
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 5701367728
Địa chỉ: Tầng 3, Toà nhà QIG Tập đoàn Đầu tư Quảng Ninh, Km 5 đường N, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Đại diện pháp luật: Đinh Quang Nguyên
Ngày cấp giấy phép: 27/01/2010
Ngày hoạt động: 01/02/2010 (Đã hoạt động 12 năm)
Điện thoại trụ sở: qr8ATGaIFGtQtEIAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động