CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HÀO THIÊN

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HÀO THIÊN

Tên giao dịch: HAO THIEN CONSTRUCTION CORPORATION
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0316656158
Địa chỉ: 42 Ngô Quang Huy, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trang Mỹ Hằng
Ngày cấp giấy phép: 24/12/2020
Ngày hoạt động: 24/12/2020 (Đã hoạt động 11 tháng)
Trạng thái: Đang hoạt động