CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HÀ NỘI

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3 HÀ NỘI

Tên giao dịch: HANCO3
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0100106151
Địa chỉ: 14 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Hải
Giám đốc công ty: Phạm Quang Huy
Ngày cấp giấy phép: 12/04/2007
Ngày hoạt động: 12/04/2007 (Đã hoạt động 15 năm)
Điện thoại trụ sở: r10z78vb29HA6nsLAQP9CcrX70X8lvBbg6qXnblEkAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động