CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP VIỆT NAM – Ả RẬP

Posted by

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP VIỆT NAM – Ả RẬP

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0312934446
Địa chỉ: P.102, Số 60 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trương Thanh Thiệt
Ngày cấp giấy phép: 19/09/2014
Ngày hoạt động: 19/09/2014 (Đã hoạt động 7 năm)
Điện thoại trụ sở: +FfkF5O2CKSfIJHQAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động